GRUPPO FABBRI - har 70 % av verdensmarkedet på ferskvarepakking.
...også i Norge!


Hva kan vi tilby?

Elixa pakkemaskiner er sammen med Weegal Koex-film er et unikt konsept med 30 % filmbesparelse sammenliknet med andre maskiner.

Driftssikre maskiner som er velprøvd og utviklet etter 50 års erfaring. Maskinene stiller seg inn selv uten mye forhåndsinnstillinger.

Elixa-maskinene kan leveres med eller uten vekt.

Service på alle typer GruppoFabbri-pakkemaskiner. Vi forhandler også Weegal Koex-film og etiketter.

Ønsker du mere informasjon gå inn på Gruppo Fabbri sine hjemmesider - http://www.gruppofabbri.com/en/ - eller ta kontakt med oss.