MYHRVOLD INDUSTRI - EN AVDELING I MYHRVOLD-GRUPPEN

  • En landsdekkende totalleverandør av prosessutstyr til norsk næringsmiddelbransje.
  • Våre produkter kommer fra noen av de største maskinleverandørene i Europa innen røyk/kok og annet prosessutstyr.
  • Vi tilbyr uforpliktende prosjekt- og planløsningstjenester og stiller vår kunnskap til Deres tjeneste.
  • Vi tilbyr landsdekkende service via egne, godt kvalifiserte serviceteknikere med fagbrev.


Ønsker du rekvisita innenfor dagligvare? Avdeling dagligvare har det meste. Se katalogen her: Rekvisitakatalog 2016